betaalbare huisvesting

Trudo biedt haar klanten betaalbare huisvesting. Zowel met huurwoningen als met Slimmer Kopen® woningen.

Huurwoningen
Onze corporatie vindt het uitermate belangrijk dat haar huurwoningen betaalbaar zijn. Voor dure huurwoningen moet je niet bij Trudo zijn. Van al onze huurwoningen heeft 98% een huurprijs beneden de huurtoeslaggrens. En 32% is zelfs een goedkope huurwoning; volgens de normen van het Ministerie: minder dan € 374,44 huur per maand.

Om de betaalbaarheid ook op de langere termijn te garanderen, hebben wij de huurprijs van onze sociale huurwoningen de afgelopen 20 jaar gemiddeld met niet meer dan de inflatie verhoogd. Gevolg: Trudo heeft gemiddeld veruit de laagste huren in Eindhoven. Dat scheelt wel € 25 tot € 50 per maand. Ook voor de hogere inkomens verhogen we de huur niet met meer dan inflatie. We willen deze groep namelijk graag vasthouden, omdat die belangrijk is voor een gedifferentieerde, gezonde bevolkingssamenstelling in onze buurten.

De verwachte heffingen vanuit de Rijksoverheid van ca. 5 miljoen euro zijn voor ons geen aanleiding om ons huurbeleid ingrijpend te wijzigen. Ook voor de langere termijn staat de betaalbaarheid van onze sociale huurwoningen voorop.

Prestaties 2014:
1. Trudo heeft gemiddeld de laagste huren van Eindhoven. Gemiddeld € 431,-;
2. Minimaal 95% van onze huurwoningen heeft een huur lager dan de huurtoeslaggrens van € 699,48;
3. Minimaal 30% van onze huurwoningen behoort tot de categorie goedkoop (huurprijs lager dan € 374,44);
4. Huurverhoging 2014: We houden vast aan een inflatievolgend huurbeleid. Dat wil zeggen dat de huren in 2014 worden verhoogd met de inflatie over 2013 plus een kleine opslag voor het glas- en rioolfonds;
5. We wijzen minimaal 90% van onze huurwoningen met een huurprijs beneden € 699,48 toe aan huishoudens met een inkomen beneden € 34.678
6. We gaan voor een klanttevredenheid van een
8 voor wat betreft het verhuurproces en klachtenonderhoud.

Slimmer Kopen®
Met Slimmer Kopen® spelen we al jaren in op een belangrijke behoefte van woonconsumenten: een mix van profijt, keuzevrijheid en zekerheid. Veel meer dan een huurwoning geeft Slimmer Kopen® zeggenschap op woning- en complexniveau. Voor onze corporatie is Slimmer Kopen® bovendien een belangrijk strategisch instrument. Bij uitstek geschikt om in onze qua bevolkingssamenstelling eenzijdige buurten van net na de fusie in 1994, met concentraties van mensen met cumulatieve achterstanden, een gezonde differentiatie tot stand te brengen. Andere corporaties nemen hiervoor nogal eens de kostbare buitenbocht van sloop-nieuwbouw. Een oplossing die vaak vele jaren in beslag neemt. Trudo kiest liever voor de snellere en voordeligere binnenbocht met Slimmer Kopen®.

Doen we met het verkopen van sociale huurwoningen onze primaire doelgroep niet tekort? Integendeel. In Eindhoven hebben we immers veel meer sociale huurwoningen dan huishoudens die tot de primaire doelgroep behoren; zo’n 16.650 woningen meer.

Met Slimmer Kopen® maken we een koopwoning bereikbaar voor mensen die qua inkomen te groot zijn voor het servet (sociale huurwoningen), maar te klein voor het tafellaken (een marktconforme koopwoning). In de praktijk blijkt Slimmer Kopen® vooral interessant voor en gewild onder starters. Dat heeft geleid tot een enorme differentiatie en verjonging van buurten. Op het belang van differentiatie werd reeds gewezen in het WWR-rapport ‘Vertrouwen in de Buurt’, en het advies ‘Stad en Stijging’ van de VROM-raad. Maar ook uit onderzoek blijkt dat de toenemende differentiatie in onze buurten een positief effect heeft op de leefbaarheid.

Alle woningen die we verkopen, verkeren qua casco in prima staat. De complexen die dat nodig hadden, kregen vóór de verkoop allemaal een grote onderhoudsbeurt.

Ondanks de economische recessie, de instabiliteit op de financiële markt en de crisis op de woningmarkt is de verkoop van Slimmer Kopen® woningen gewoon doorgegaan. Van alle woningen die van augustus 2012 tot juli 2013 in Eindhoven door NVM-makelaars werden verkocht, was 30% een Slimmer Kopen® woning. Met andere woorden: Slimmer Kopen® blijkt behoorlijk crisis-proof. We halen onze doelstellingen qua aantallen jaar na jaar en van leegstand is geen of nauwelijks sprake. Ook de klant is prima tevreden en waardeert zowel het verkoopproces als het product Slimmer Kopen® al jaren met een dikke 8. Dus natuurlijk gaan we in 2014 door met Slimmer Kopen®!

Prestaties 2014:
7. We zullen 373 woningen met Slimmer Kopen® korting verkopen; 27 nieuwbouw- en 346 bestaande woningen;
8. We wijzen minimaal 80% van de Slimmer Kopen® woningen toe aan huishoudens met een inkomen beneden € 40.000,-;
9. In de buurten Doornakkers, Bennekel, Lakerlopen en Genderdal zorgen we door middel van Slimmer Kopen® voor een substantiële verjonging van de bevolkingssamenstelling;
10. We gaan voor een klanttevredenheid van een 8 voor wat betreft het verkoopproces, financiering en het product Slimmer Kopen®.