allemaal 2014

Elk jaar formuleert Trudo in haar Jaarplan de beloftes die zij doet aan haar stakeholders. Aan bewoners, collega’s, partners, de gemeente, de stad… En elk jaar vertalen we die beloftes in keiharde afspraken, waarop men ons mag afrekenen. Ook in 2014.

Toch wordt 2014 anders dan andere jaren. Onze corporatie staat in de steigers. In 2013 werden we door met name verhuurders- en saneringsheffingen gedwongen tot een zeer ingrijpende reorganisatie, aanpassingen in onze financiële huishouding en een herijking van ons vergezicht. Komend jaar gebruiken we om hierover in debat te gaan met onze stakeholders. Samen willen we de organisatie en alle processen weer uitlijnen, nieuwe strategieën verder uitwerken en nieuwe innovatieve concepten voorbereiden.

Trudo staat in 2014 in de steigers. Maar we blijven tijdens de ‘verbouwing’ gewoon open.

Wat onze ambities zijn voor komend jaar? U vindt het allemaal hier;

Betaalbare huisvesting


Trudo biedt haar klanten betaalbare huisvesting. Zowel met huurwoningen als met Slimmer Kopen® woningen. Lees meer..


Interventies en leefbaarheid


Trudo heeft bij de fusie in 1994 vooral veel bezit gekregen in de oude buurten van Eindhoven. In Woensel-West, de Kruidenbuurt, Bennekel, Lakerlopen, Doornakkers en Genderdal. Buurten waar de leefbaarheid van oudsher nogal te wensen overliet. Gelukkig gaat het er inmiddels een stuk beter, maar leefbaarheid blijft hier onze aandacht vragen. We maken ons op twee manieren sterk voor de leefbaarheid in onze wijken. Lees meer...


Slimmer investeren


Slimmer investeren kent twee aspecten. Het heeft een harde kant, waarbij het gaat om investeren in stenen. Maar het heeft ook een zachte kant, waarbij het meer gaat om het leggen van verbinding tussen groepen, het investeren in relaties en netwerken. Lees meer...


Sociale stijging


Trudo ondersteunt haar klanten bij hun inspanningen om te stijgen op de maatschappelijke ladder. Dat doen we niet alleen op het gebied van wonen, maar ook op dat van talentontwikkeling en leren & werken. Die keuze om ons te richten op het faciliteren van sociale stijging komt voort uit de debatten met stakeholders over onze visie De Publieke Zaak in 2005. Onze stakeholders spoorden ons toen aan om niet de rol van vastgoedbedrijf te vervullen, maar om te kiezen voor de rol die corporaties van oorsprong hadden: het mogelijk maken van emancipatie. Men gaf aan dat we de mens centraal moesten stellen en niet het vastgoed. Lees meer


Trudo financieel


Door verhuurders- en saneringsheffingen, oplopend tot een bedrag van circa € 5 miljoen per jaar, was Trudo genoodzaakt zijn financiële huishouding drastisch te wijzigen. Dat hebben we in 2013 gedaan door verschillende strategische financiële keuze. Lees meer

Publicaties jaarplan 2014