Jaarplan 2012

Begin 2012 hebben we na uitvoerige debatten met onze belanghouders onze nieuwe visie vastgesteld. Daarin geven we via 13 punten aan welke koers Trudo voor de lange termijn zal gaan varen. Supporting People is het centrale thema: het ondersteunen van mensen die vooruit willen in het leven.

De visie moet richting geven, onze eigen mensen en alle partners waarmee we samenwerken, enthousiasmeren. In ons Jaarplan 2012 maken we op basis van dit ‘vergezicht’ 22 harde afspraken over de prestaties die we zullen leveren. 

1. We verkopen 386 woningen; 53 nieuwbouw en 333 bestaand.
2. We leveren 21 woningen op; 12 in Rosheuvel (Eersel) en 9 in CPO-project Landhof-Zuid (Meerhoven).
3. We hebben 374 woningen in aanbouw, op te leveren in 2013.
4. We herhuisvesten minimaal 42 huishoudens.
5. Het hostel voor 25 chronisch verslaafden aan de Boschdijk wordt in gebruik genomen.
6. Minimaal 80% van onze woningen is voor huishoudens met een bescheiden inkomen.
7. We realiseren minimaal 20 leerwerkplekken.
8. We willen voor klanttevredenheid minimaal een 8 op het rapport.
9. We zetten 25 woningen in voor DOOR! en 24 voor statushouders.
10.  We zullen de laatste 195 woningen uit het plan 2009-2011 opknappen.
11.  We behalen een positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering.
12.  Het ontwerp voor minimaal één uniek, beeldbepalend en spraakmakend hoekpand in Woensel-West is gereed.
13.  We huisvesten het ons toegekende deel van stedelijke urgenten binnen minimaal zes maanden.
14.  We starten met de uitvoering van drie volgende projecten op Strijp-S: het Veemgebouw, de Condotoren en de Leidingstraat.
15. We starten met de uitvoering van een pilot m.b.t. verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.   
16. Huurders krijgen meer invloed op het terrein van planmatig onderhoud.
17. We organiseren diverse events, activiteiten en diensten voor onze Slimme Kopers.
18. We introduceren een nieuw slim product: Slimmer Huren® (kleine, betaalbare woning met semi-collectieve voorzieningen).
19. De Weekendschool krijgt zijn maximale omvang met drie leerjaren en 80 à 90 leerlingen.
20. We koppelen minimaal 40 kinderen aan mentoren, in de Kruidenbuurt en Woensel-West.
21. We starten met een Stakeholdersberaad, waarin huurders, kopers en andere stakeholders zitting nemen.
22. Minimaal 200 ingeplaatste huurders leveren een maatschappelijke bijdrage in Woensel-West.

Jaarverslagen 2012
In het Jaarplan 2012 formuleerden we wederom een aantal heldere afspraken. Keiharde verplichtingen richting bewoners, collega’s, gemeente, de stad … Geen vage beloften of ondoorzichtige voornemens, maar 22 toezeggingen, zwart-op-wit, waarop ieder ons mag afrekenen.  In de kwartaalrapportages leest  u over de voortgang.

Publicaties jaarplan 2012