Jaarplan 2011

Jaarplan '11: 'Supporting People'

Wat gaan we doen in 2011? Welke verplichtingen nemen we op ons? Wat zijn onze toezeggingen, aan bewoners, collega’s, gemeente, de stad … ? In het Jaarplan 2011 leest u wat u in 2011 van Trudo mocht verwachten... In de kwartaalrapportages leest u terug wat we werkelijk gepresteerd hebben.

Supporting People

Publicaties jaarplan 2011