Jaarplan 2010

Jaarplan '10: 'Ons crisis paket'

In het Jaarplan '10 leest u wat u in dat jaar van Trudo mocht verwachten. In het jaar van de crisis, die ons enerzijds dwong de koers enigszins bij te stellen, maar ons anderzijds uitdaagde nog meer werk te maken van onze ambities. In de kwartaalrapportages leest u terug wat we in 2010 werkelijk gepresteerd hebben.

Publicaties jaarplan 2010