Woonondersteuning

Sint Trudo richt zich al lang niet meer exclusief op de traditionele doelgroep van corporaties: huishoudens met een bescheiden inkomen. Sinds 1999 maakt een zelfstandig team zich sterk voor de woonbehoeften van onze zogenaamde Bijzondere Klanten.

Bijzondere Klanten zijn mensen die slechts kunnen wonen in combinatie met hulp, begeleiding of zorg. We werken daarbij nauw samen met instellingen uit het maatschappelijk middenveld. Zij bieden de zorg en begeleiding, Sint Trudo voorziet in het dak boven het hoofd. Een combinatie die moet leiden tot een nieuw perspectief voor deze klanten.

Bijzondere klanten
Jaarlijks stellen we een groot aantal woningen voor Bijzondere Klanten beschikbaar. Maar we doen meer. We constateerden dat de kans op uitval bij deze groep groter is dan bij reguliere huurders en hebben onze rol van verhuurder sec daarom uitgebreid met het bieden van woonondersteuning c.q. woonbegeleiding. Minimaal tweemaal per jaar brengt een relatiebeheerder van het team Bijzondere Klanten een bezoek aan de bewoner om te zien hoe het met hem of haar gaat. Zo proberen we een mogelijke terugval of afglijden richting oude problematiek in een zo vroeg mogelijk stadium te voorkomen.

De woonondersteuning richt zich in principe op een vijftal onderwerpen:

- financiën
- wonen
- onderwijs/taal
- dagbesteding
- sociaal netwerk

Uiteraard bieden we waar mogelijk en nodig direct praktische hulp, maar onze rol is vooral signalerend en bemiddelend richting gespecialiseerde instanties. Daarnaast zoeken we meer en meer in samenwerking met andere partijen naar concrete mogelijkheden om zinvolle dagbesteding en/of betaald werk voor deze doelgroep te organiseren. Ook nemen we initiatieven die gericht zijn op uitbreiding van het sociale netwerk van de klant, zodat deze vanuit een breder perspectief steviger in het leven staat.

Meer informatie over dit ondwerp


Domus


In het centrum van Eindhoven heeft Sint Trudo in samenwerking met het Leger des Heils een Domushuis gerealiseerd.

Meer informatie over dit onderwerp


Rentree


Mensen die na een periode van detentie terugkeren in de maatschappij, ondervinden vaak serieuze problemen. Ze staan veelal op straat zonder dak boven hun hoofd, zonder inkomen of zinvolle dagbesteding. Rentree helpt.

Meer informatie over dit onderwerp


DOOR!


Cliënten van opvang- en zorgaanbieders verdienen een kans om weer op eigen benen te staan. DOOR! geeft hun die kans. In een individuele woonsituatie kan ieder onder begeleiding de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen.

Meer informatie over dit onderwerp