Resultaten
Voed voor de portemonnee van onze bewoners!

Verduurzamen? Tel uit je winst!

Net als andere woningcorporaties is Sint Trudo volop bezig met het verduurzamen van haar woningbezit. Vanaf 2016 hebben we al zo’n 1000 woningen naar een gunstiger energielabel gebracht. Komend jaar pakken we meer dan 550 woningen aan, vooral bij planmatig onderhoud. Dat is goed voor het milieu. Maar het is eerst en vooral goed voor de portemonnee van onze bewoners!

Omdat onze corporatie van oudsher een vrij oude woningvoorraad heeft, is de verduurzamingsopgave fors. Meer dan de helft van onze woningen heeft label D of hoger. Zo’n aantal kunnen we natuurlijk niet tegelijk verduurzamen. Daarom gaan we in een complex pas aan de slag als de woningen aan planmatig onderhoud toe zijn. Wel zo makkelijk, want dan kunnen we alles in één keer aanpakken.

Financieel voordeel bewoners

Anders dan bij de meeste corporaties staat bij Sint Trudo het verduurzamen op zichzelf niet voorop. Het gaat ons erom dat de bewoner er uiteindelijk financieel op vooruitgaat. Energiekosten vormen immers een steeds groter deel van de maandelijkse woonlasten. Bij het planmatig onderhoud bekijken we per woning welke maatregelen we kunnen nemen om de energiekosten omlaag te brengen. Die maatregelen berekenen we niet door in de huurprijs. Met andere woorden: onze bewoners betalen dezelfde huur voor een meer comfortabele en meer milieuvriendelijke woning. En ze besparen aanzienlijk op hun energiekosten! Hoeveel dat ligt uiteraard aan de woning en aan hun woongedrag. Maar een isolatiepakket plus zonnepanelen levert toch al gauw een besparing op van € 50 tot € 100 per maand. Tel uit je winst!

Verduurzamen bij planmatig onderhoud

Verduurzamen als een woning toch aan al planmatig onderhoud toe is, is slim. Bewoners hebben geen extra overlast en we hoeven geen bouwdelen te vervangen die eigenlijk nog niet aan vervanging toe zijn.

Per woning of complex bekijken we welke maatregelen het meeste opleveren. Qua duurzaamheidsrendement en qua kostenbesparing. We hoeven niet per se naar energielabel A toe, maar gaan uit van wat er toch al aan onderhoud moet plaatsvinden. Zijn de kozijnen op de bovenverdieping aan vervanging toe? Dan komt daar natuurlijk meteen dubbelglas in. Is de verwarmingsketel op? Dan plaatsen we een nieuwe, energiezuinige HR-ketel. Als het kan isoleren we de gevel, het dak en de vloeren. En we zorgen meteen voor goede ventilatie.

Gratis zonnepanelen

Als je bij groot onderhoud een bepaald aantal sprongen maakt wat betreft energielabel, geeft de overheid daarvoor subsidie. Dat geld investeren we waar mogelijk in zonnepanelen die we vervolgens onze huurders aanbieden. Gratis, zonder huurverhoging. Dat merken ze dus direct in hun portemonnee!

Ook bij mutatieonderhoud

Ook bij mutatieonderhoud – wanneer de huur wordt opgezegd – proberen we in bepaalde gevallen de energieprestatie van de woning te verbeteren. Dat geldt eveneens voor onze Slimmer Kopen woningen. Huurwoningen die verkocht gaan worden met Slimmer Kopen korting, worden eerst verduurzaamd tot minimaal energielabel B. Ook Slimmer Kopen woningen die we terugkopen, krijgen ministens label B voordat ze weer de verkoop in gaan. Alles om de maandlasten van onze klanten – huurders en kopers – zo laag mogelijk te houden!

Experimenteren met innovatieve energieopwekking  

Bovenop het ‘normale’ verduurzamingsprogramma van onze bestaande woningvoorraad, investeren we ook flink in duurzame energieopwekking. Dit jaar is dat zo’n € 1,5 miljoen. Daarmee kunnen we 200 tot 300 woningen van duurzame energie voorzien. Inmiddels hebben we al heel wat onderzoek gedaan en geëxperimenteerd in ‘proefwoningen’.

In de Sint Severustraat hebben we een huurwoning uit 1989 helemaal gasloos gemaakt. De woning is extra goed geïsoleerd en onder meer voorzien van zonnepanelen, powertubes en een zonne-warmtepomp. In Genderdal wordt onderzocht of we onze woningen niet kunnen verwarmen met thermische energie uit het afwateringskanaal van de Gender. Zo zouden we deze buurt in de toekomst misschien gasloos kunnen maken. Ook in de Sintenbuurt onderzoeken we samen met de gemeente hoe we deze wijk ‘van het gas’ kunnen krijgen. We experimenteren daar onder meer met een luchtwarmtepomp voor verwarming en warm water.

Gasloos

Voor Vredeoord denken we aan een Buurt Energie Centrale voor collectieve opwekking, opslag en distributie van energie in de buurt. Op momenten dat die centrale meer zonnestroom opwekt dan nodig, kunnen bewoners in Wensel-West en op Strijp-S daar wellicht van profiteren. De laatste fase van de Kruidenbuurt, die net is gestart, telt vijf gasloze pilotwoningen. Plan Celsius Snellius in Woensel-West wordt door toepassing van warmtepompen en warmtepompboilers helemaal gasloos. En dat geldt eveneens voor onze projecten aan de Quinten Matsijslaan, het Willaertplein, op Vredeoord en de Trudotoren en Haasje Over op Strijp-S.


Done

  • woningen verduurzaamd bij planmatig onderhoud: 1.000
  • woningen zonder aardgas: 393
  • woningen met zonnepanelen: 307
  • totale aantal zonnepanelen: 2.638 

To do

  • 2019 t/m 2023: verduurzaming 876 bestaande huurwoningen naar gemiddeld label B 
  • 2019: verduurzamen 30 Slimmer Kopen woningen bij mutatie
  • 2020 t/m 2023: verduurzamen 120 Slimmer Kopen woningen bij mutatie 
  •  2019: 3 energieproefprojecten in bestaande voorraad 
  • 2020 t/m 2023: 12 energieproefprojecten in bestaande voorraad 
  • 2019 t/m 2023: alle 1284 nieuwbouw huurwoningen minimaal energieneutraal