HOME > Disclaimer

Disclaimer

Website disclaimer
In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  1. de eigenaar: de eigenaar van de website;
  2. gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  3. u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  4. de content: alle in de website aanwezige inhoud;


Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.


Copyright notice
Geen enkele tekst, afbeelding, animatie of andere onderdelen van deze website mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Stichting Sint Trudo.

Toestemming voor reproductie van onderdelen van de website kan worden gevraagd via trudo@trudo.nl
Het copyright blijft eigendom van Stichting Sint Trudo.
Copyright © Stichting Trudo, 2013. Alle rechten voorbehouden.

No text, picture, animation or other elements of this website may be reproduced in any form without written permission of Stichting Sint Trudo.
Permission for reproduction of elements of the website can be asked by e-mail trudo@trudo.nl

Copyright remains the property of Stichting Sint Trudo.
Copyright © Stichting Sint Trudo, 2013. All rights reserved.

 

E-mail disclaimer
Dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan informatie bevatten die vertrouwelijk is. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sint Trudo is het niet toegestaan deze informatie openbaar te maken of te verstrekken aan derden. Indien u niet de geadresseerde bent, wijzen wij u er op dat u geen recht hebt kennis te nemen van inhoud van deze email, deze te kopiëren of aan anderen dan de geadresseerde(n) te verstrekken. Wij verzoeken u in dat geval het emailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Sint Trudo is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van een onjuiste of onvolledige  inhoud van dit emailbericht of van het gebruik van de informatie daaruit. Evenmin is Sint Trudo aansprakelijk voor een onjuiste, onvolledige of ontijdige verzending of ontvangst van dit emailbericht, voor de gevolgen van het onderscheppen of oneigenlijk gebruik daarvan door onbevoegde derden of voor de eventuele aanwezigheid van virussen. 

Privacy statement Sint Trudo
Download hier de Privacy Statement van Sint Trudo.