HOME > Over Sint Trudo > Belanghouders

Onze belanghouders

Van wie is de corporatie? Wie bepaalt, wie heeft zeggenschap? In het verleden, toen corporaties nog verenigingen waren, waren dergelijke vragen niet aan de orde. Er bestond immers een directe band met de leden. Maar met het omzetten van verenigingen naar stichtingen is die band verbroken. Waar vinden we nu onze legitimatie?

Verbreding zeggenschap
Voor onze activiteiten in het publieke domein Wonen leek het op het eerste gezicht voor de hand te liggen dat we de legitimatie zoeken bij onze klanten. Daarom maakten we prestatieafspraken met het Klantenplatform, als overkoepeling van de verschillende bewonersvertegenwoordigingen. De afspraken met het Klantenplatform betreffen vanzelfsprekend alle items die in het kader van de Overlegwet ter advisering of goedkeuring aan hen dienen te worden voorgelegd. De vraag is of dat ter legitimatie van onze activiteiten voldoende is. Daarom hebben we op verschillende niveaus uiteenlopende oplossingen bedacht.

Niveau individu, complex, buurt en onderneming  
De meest radicale oplossing is die op het individuele niveau. We schakelen in toenemende mate over van huur naar Slimmer Kopen® en leggen daarmee de gehele zeggenschap bij de klant. Die is volledig baas in eigen huis. Op complexniveau mandateren we als eigenaar huurders om zitting te nemen in VvE’s, die ontstaan zodra daar Slimmer Kopen® woningen worden verkocht. Op buurtniveau maken we heldere prestatieafspraken met bewonersorganisaties. Begin 2015 lopen nog de debatten over hoe we de zeggenschap van onze klanten op ondernemingsniveau kunnen vergroten. Een bijzonder aandachtspunt is hoe we vanzelfsprekend blijven voldoen aan de rechten van onze huurders zoals vastgelegd in de Overlegwet, maar ook de mening van overige klantgroepen - Slimme Kopers en huurders uit de creatieve industrie - de plaats geven die het verdient.


Bewoners


Bewoners - huurders én (slimme) kopers - hebben op verschillende manieren invloed op de activiteiten die Sint Trudo uitvoert, via het Klantenplatform of via bewonersorganisaties.

Meer informatie over dit onderwerp


Gemeente


De gemeente Eindhoven is een belangrijke belanghouder van Sint Trudo. Net als de andere corporaties in Eindhoven maken we al enige jaren duidelijke prestatieafspraken met de gemeente, waarin staat verwoord welke bijdrage ieder van ons zal leveren aan de kwaliteit van het wonen in de stad.

Meer informatie over dit onderwerp


Maatschappelijk middenveld


Sint Trudo is een corporatie met een breed pallet aan activiteiten die zich richten op een fors aantal publieke doelen. Daarbinnen hebben we relatief eenvoudige tot uiterst complexe opgaven. Om die opgaven het hoofd te kunnen bieden, gaan we verbindingen aan met de buitenwereld. We hebben immers zelf lang niet alle benodigde competenties, kennis en mankracht in huis om alles in ons eentje te kunnen doen. Als netwerkorganisatie pur sang hebben we inmiddels een professioneel netwerk opgebouwd van zo’n 2.500 mensen.  

Meer informatie over dit onderwerp