HOME > Over Sint Trudo > Activiteiten

Onze Kernactiviteiten

Sint Trudo is een Eindhovense corporatie die zich nauw verbonden voelt met de stad. Een veelheid aan ontwikkelingen en bewegingen in die stad heeft ertoe geleid dat onze corporatie zijn werkterrein in de loop der jaren fors heeft uitgebreid. In nauw overleg met en op aangeven van onze stakeholders. Daarbij houden we uiteraard vast aan de klassieke taak van de corporatie: het huisvesten van huishoudens met een bescheiden inkomen. Daarnaast ziet Sint Trudo echter ook andere taken voor zich weggelegd.

Sint Trudo onderscheidt de volgende zeven kernactiviteiten: 

1. Verhuur, Beheer en Leefbaarheid

Sinds de introductie van Slimmer Kopen® zijn al meer dan 2.800 huurwoningen bij mutatie verkocht. Ons kopen-met-korting product blijkt sterk recessieproof en het aantal neemt in snel tempo toe. Dat betekent dat de huurvoorraad sterk krimpt.

Meer informatie over dit onderwerp


2. Bijzondere Klanten

Sinds 1999 maakt een zelfstandig team binnen onze corporatie zich sterk voor de woonbehoeften van klanten die slechts kunnen wonen in combinatie met hulp, begeleiding of zorg. Dit is het team Bijzondere Klanten, dat nauw samenwerkt met instellingen uit het maatschappelijk middenveld. Zij bieden de zorg en begeleiding, Sint Trudo voorziet in het dak boven het hoofd. Een combinatie die moet leiden tot een nieuw perspectief voor deze klanten.

Meer informatie over dit onderwerp


3. Verkoop

Huishoudens met een bescheiden inkomen huisvest je als corporatie in sociale huurwoningen. Vele decennia gold dit als vanzelfsprekend uitgangspunt. In het midden van de jaren ’90 begon Sint Trudo echter vraagtekens te plaatsen bij deze vanzelfsprekendheid. Een sociale huurwoning was wellicht een voor de hand liggende keuze ten tijde van het industriële tijdperk. Maar was dat nog steeds een passende optie, in een tijd waarin mensen gewoon ‘baas in eigen huis’ moeten kunnen zijn?

Meer informatie over dit onderwerp


4. Stedelijke vernieuwing

Trudo is op 1 januari 1994 ontstaan uit een fusie van woningbouwvereniging Sint Trudo en het Gemeentelijk Woningbedrijf. Met name het Gemeentelijk Woningbedrijf had relatief veel vooroorlogs bezit in Eindhovense achterstandsgebieden. Zo’n 4.000 woningen in de Kruidenbuurt, Woensel West, Lakerlopen, de Bennekel, Doornakkers en Genderdal. Na de fusie ontstond vanzelf de vraag: wat gaan we in die verschillende buurten doen om de achterstanden weg te werken? Duidelijk was dat we voor deze stedelijke vernieuwingsopgave uitdagingen op fysiek, sociaal én economische niveau dienden aan te pakken. Het zijn de drie pijlers waarop we binnen stedelijke vernieuwing onze activiteiten bouwen.

Meer informatie over dit onderwerp


5. Uitbreiding

Naast vervanging van delen van de woningvoorraad is ook uitbreiding van onze voorraad aan de orde. Die uitbreiding is geen doel op zich; onze portefeuille hoeft niet per se in omvang toe te nemen. Wat wel een doel is, is dat we aan onze portefeuille zoveel mogelijk Pareltjes willen toevoegen, zowel in de stad als in de regio.

Meer informatie over dit onderwerp


6. Slimmer Investeren

Het transformeren van gebieden en gebouwen vergt bijzondere kwaliteiten. Om er een nieuw gezond leven aan te geven, zul je moeten ontwikkelen, verhuren, beheren en kwartiermaken volgens een weloverwogen plan. Bij projecten die een dergelijk transformatie tot stand brengen, gaat het altijd om maatwerk. Specifiek op dit terrein is het team Slimmer Investeren actief.

Meer informatie over dit onderwerp


7. Emancipatie

Sint Trudo wil bewoners ondersteunen die de ambitie hebben om te stijgen op de sociale en maatschappelijke ladder. Niet alleen op het gebied van wonen, maar ook op het gebied van werk en inkomen, onderwijs en vrije tijd.

Meer informatie over dit onderwerp