Leren

De Trudo Weekendschool


Begin april 2009 verwelkomde de Trudo Weekendschool een eerste groep van 18 enthousiaste kinderen. Eerst natuurlijk kennismaken; dat is het thema van de eerste weken. Kennismaken met elkaar, met de stad Eindhoven en met wat ze op de weekendschool kunnen verwachten. Na dit eerste thema volgt een blok rond het onderwerp ‘journalistiek’. Dit thema is voorbereid met gastdocent Corrie de Leeuw, journalist bij het Eindhovens Dagblad. Wie weet zit in haar klas een toekomstige winnaar van de Pulitzer prijs?

Meer informatie over dit onderwerp


Voor iedere leerling een buddy


Basisschool De Zevensprong aan de Heezerweg in Stratum is een school van verschillen. Een school waar kinderen van verschillende sociale achtergronden en culturen samen leren, spelen en zich ontwikkelen. Net als op andere scholen is voor veel leerlingen de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs een risicomoment. Om die overgang te versoepelen is het mentorproject gestart.


Voor- en vroegschoolse educatie


Een aantal, met name allochtone, kinderen start op de basisschool met een taalachterstand. Samen met basisschool de Zevensprong, Korein en Peuter Plaza is in de Kruidenbuurt kinderdagopvang gerealiseerd, met extra aandacht voor taalontwikkeling.


Leren in de Kruidenbuurt


Met dit project willen we stimuleren dat ook laaggeschoolden blijven leren. Samen met de bewonersorganisatie, basisschool de Zevensprong en het Stercollege dat zich richt op volwasseneneducatie, hebben we een aantal acties in gang gezet om leervragen van bewoners boven tafel te krijgen en het cursusaanbod daarop af te stemmen. Er is een ‘weer leren loket’ ingericht en er worden leerbonnen uitgegeven.