HOME > Supporting people

Sint Trudo; Supporting People

In 2006 kregen we van onze stakeholders de kritiek dat we ons tot dan toe te veel op het fysieke domein richtten. We hebben ons destijds die kritiek aangetrokken en hebben emanciperen toegevoegd aan de publieke doelen van Sint Trudo.

Met emanciperen bedoelen we vooruitgang boeken op het terrein van leren, werken, wonen en vrije tijd. Inmiddels hebben we al een behoorlijk aantal wapenfeiten op dit terrein. We noemen de weekendschool, Robin Hood ende activiteiten voor kinderen in Woensel West.

Onze focus ligt op de doelgroepen: kinderen in Woesel West en de Kruidenbuurt, Bijzondere klanten (dak- en thuislozen, vluchtelingen, jongeren, uitvallers), zorghuurders, urgenten en herhuisvesters.


Leren

Meer informatie over dit onderwerp


Werken

Meer informatie over dit onderwerp


Wonen


Sint Trudo richt zich al lang niet meer exclusief op de traditionele doelgroep van corporaties: huishoudens met een bescheiden inkomen. Sinds 1999 maakt een zelfstandig team zich sterk voor de woonbehoeften van onze zogenaamde Bijzondere Klanten. Dit zijn mensen die slechts kunnen wonen in combinatie met hulp, begeleiding of zorg. We werken daarbij nauw samen met instellingen uit het maatschappelijk middenveld. Zij bieden de zorg en begeleiding, Sint Trudo voorziet in het dak boven het hoofd. Een combinatie die moet leiden tot een nieuw perspectief voor deze klanten.

Meer informatie over dit onderwerp