HOME > Actueel > Sint Trudo verduurzaamt bestaande voorraad
20 juli 2017

Sint Trudo verduurzaamt bestaande voorraad

‘In 2050 is geen enkele woning in Nederland nog op aardgas aangesloten,’ kondigde minister Kamp eind vorig jaar aan. Ook de gemeente Eindhoven is niet flauw in haar duurzaamheidsambities en geeft aan in 2045 energieneutraal te willen zijn. De woningcorporaties in onze stad dragen daar graag hun steentje aan bij. Ook Sint Trudo. Alleen is ons uitgangspunt net even anders. 

Ons land begint serieus werk te maken van verduurzaming van vastgoed. Alleen blijft het vaak wel erg lang hangen bij het formuleren van doelen en strategieën, procedures en methodieken. Sint Trudo gaat gewoon heel praktisch aan de slag. Niet lullen maar poetsen. 

Lagere energierekening
Twee mensen die zich bij Sint Trudo bezighouden met verduurzaming van woningen, zijn Marcel van Dooremalen en Willem Zaat. Marcel: “Wij zijn volop bezig met het verduurzamen van onze woningvoorraad. Daarbij gaan we anders te werk dan de meeste corporaties. Bij ons staat namelijk niet het verduurzamen op zichzelf voorop, maar de betaalbaarheid van wonen. Energiekosten vormen een steeds groter deel van de maandlasten van onze huurders. Als we die omlaag kunnen brengen, merken onze huurders dat direct in hun portemonnee. Dat dat ook goed is voor ons milieu en onze aarde, is mooi meegenomen.”

Verduurzamen bestaande voorraad
Hoe praktisch en voortvarend we ook te werk gaan, we hebben natuurlijk wel een verduurzamingsstrategie. Jaren geleden al geformuleerd aan de hand van verschillende thema’s. Dierbaarheid bijvoorbeeld; woningen waarin mensen graag wonen, zijn langer in tel en dus duurzaam. Accommodatievermogen; als een gebouw zich kan aanpassen aan andere functies (wonen-werken/werken-wonen) kun je het langer gebruiken. Degelijk materiaalgebruik en slimme detaillering zorgen ervoor dat een woning langer meegaat en minder onderhoud vergt. En natuurlijk maakt ook herbruikbaarheid van materialen en onderdelen een woning duurzaam. “Dat zijn allemaal aspecten waar je rekening mee houdt,” licht Willem toe. “Zeker bij nieuwbouw. Maar we zijn afgelopen jaar gestart met het verbeteren van de energieprestaties van onze bestaande voorraad. Omdat de overheid dat van ons verwacht. Maar vooral omdat we onze huurders betaalbaar willen laten wonen. Bij ons is dan ook uitgangspunt dat verduurzamingsmaatregelen niet worden doorberekend in een huurverhoging.”

Combineren met planmatig onderhoud
Sint Trudo heeft van oudsher een vrij oude woningvoorraad met ongunstige energielabels. Meer dan de helft van de woningen heeft label D of hoger. “Om kosten beheersbaar en de hele opgave voor onszelf ‘behapbaar’ te houden, voeren we de verduurzaming gefaseerd uit,” licht Marcel toe. “We gaan pas in een complex woningen aan de slag, als dat toch al aan planmatig onderhoud toe is. Ook omdat we geen bouwdelen willen vervangen die eigenlijk nog niet aan vervanging toe zijn. Dan ben je immers weinig duurzaam bezig.” 

Kwestie van kosten en baten  
In 2016 is Sint Trudo het verduurzamingstraject gestart. Per woning of complex wordt bekeken met welke maatregelen de meest gunstige verhouding tussen kosten en besparing wordt bereikt. Willem: “We hoeven dus niet per se naar label A toe. We bekijken wat er sowieso aan planmatig onderhoud moet gebeuren. Zijn de ramen op de bovenverdieping bijvoorbeeld aan vervanging toe? Dan gaat er natuurlijk meteen dubbel glas in. Waar nodig en mogelijk isoleren we de gevel, het dak en soms ook de vloeren. Soms moet er nog een nieuwe HR CV-ketel in. En we zorgen ervoor dat de ventilatie goed is geregeld.”

Gratis zonnepanelen
Maak je qua energielabel een bepaald aantal sprongen, dan stelt de overheid subsidie beschikbaar. “Komen we daarvoor met een woning of complex in aanmerking, dan bekostigen we daarmee zonnepanelen op het dak,” gaat Marcel verder. “Die bieden we onze huurders vervolgens gratis aan. Daar zegt natuurlijk niemand nee tegen. En juist dat maakt dat we extra tempo kunnen maken, zonder allerlei lange inspraak- en overlegprocedures. Afgelopen jaar hebben we bij groot planmatig onderhoud 342 woningen verduurzaamd. Daarvan zijn er 193 naar label A gebracht. Dit jaar staan er maar liefst 520 woningen op de verduurzamingsagenda.”

Slok op een borrel
Wat levert dit de huurder nu op? Lastig te zeggen, want dat is onder meer afhankelijk van de woning en van het woongedrag van de bewoners. “Maar een isolatiepakket plus zonnepanelen levert toch al gauw een besparing op van € 50 tot € 100 per maand. Tel uit je winst!” 

Drie pilotwoningen
Verminderen van het energieverbruik (en dus besparen op energiekosten) is stap één. Inmiddels is Sint Trudo al bezig met een tweede stap. In drie leeggekomen huurwoningen wordt op dit moment geëxperimenteerd met nieuwe technologieën. Nadat alles perfect werd geïsoleerd, zijn de woningen voorzien van verschillende warmte-installaties. Volledig elektrisch, want een gasaansluiting is er niet meer. De eerste woning wordt verwarmd via een ventilatie-warmtepomp, die warmte uit de afgevoerde lucht haalt. De tweede heeft beneden infrarood verwarming in het plafond en boven elektrische radiatoren. De derde woning wordt op eenzelfde manier verwarmd, maar dan met infrarood in de vloer. Verder ligt het hele dak vol zonnepanelen en wordt het water verwarmd via een warmtepompboiler.  “Financieel vraagt dit van ons een forse investering,” besluit Marcel. “Maar het is een pilot. Een experiment dat ons de kennis moet opleveren om een volgende stap in onze verduurzamingsopgave te kunnen zetten. De verwachting is dat de maandelijkse energierekening in deze drie woningen uiteindelijk niet hoger dan € 50 zal zijn. Een betere motivatie om je woning ook echt duurzaam te gebruiken, is nauwelijks denkbaar. Goed voor de portemonnee én goed voor onze wereld dus. Win-win.” 

LEES OOK