HOME > > Jaarverslag 2012 > Kernactiviteiten > Verhuur, beheer en leefbaarheid

Facts & figures Verhuur, beheer en leefbaarheid

Huurvoorraad huurprijsklasse: zie onderstaande tabal

Nieuwe verhuringen: 517 in het gehele bezit.

• 468 huuropzeggingen van wooneenheden (inclusief Bijzondere klanten). De mutatiegraad is 8,3 procent (2011: 9,9 procent).

• De jaarlijkse gemiddelde huurverhoging bedroeg bij Trudo per 1 juli 2012: 2,0 procent (inflatie was 2,3 procent).

• Bij nieuwe verhuringen van woningen had 97,9 procent van de huurders een inkomen beneden de € 40.000.

Inkomensmonitoring Brusselnorm: In totaal hebben we 310 wooneenheden verhuurd met een huur onder de € 664,66; 302 van de nieuwe huurders (huishoudens) van deze wooneenheden hebben een inkomen onder de € 34.085. We hebben de negentig procenteis dus gehaald, ons percentage is 97,4 procent.

• In totaal hebben we voor 32 urgenten die ons werden toegewezen bemiddeld. Met 26 urgenten is een brede intake gehouden. Daarbij wordt gekeken of er, naast behoefte aan woonruimte, problemen en kansen zijn in het huishouden, waarmee Trudo door de inzet van zijn netwerk dat huishouden vooruit kan helpen.

Herhuisvesting is aan de orde in Woensel West en Kruidenbuurt.
• Fase 1 plan Celsius Woensel-West: Voor 73 huishoudens heeft Trudo de verplichting tot herhuisvesting. Eind 2012 hadden 22 huishoudens gekozen voor een nieuwe woning in de te realiseren nieuwbouw in Woensel-West (gebied Volta/Galvani). Daarmee resteerde een herhuisvestingsopgave van 51 huishoudens die elders gehuisvest wilden worden, 39 huishoudens zijn inmiddels elders gehuisvest. Per einde 2012 hadden drie huishoudens een aanbieding voor vervangende huisvesting en wachtten nog negen huishoudens op een aanbieding.

• Kruidenbuurt: de laatste vier huishoudens zijn in 2012 geherhuisvest. De afgelopen jaren zijn in totaal 738 huishoudens in de Kruidenbuurt geherhuisvest.
Met dertig huishoudens is in 2012 in het kader van herhuisvesting een brede intake gehouden.

• De huurachterstand van zittende huurders bedroeg aan het einde van 2012 € 210.815. Dat is 0,8 procent van de totale jaarhuur.

Aantal ontruimingen: 13 woningen en één garage.

• In 2012 zijn er 3.765 onderhoudsklachten in behandeling genomen. In totaal werd € 828.370 uitgegeven, inclusief de lopende verplichtingen op 31 december 2012. Dit is exclusief het bedrag van klachtenonderhoud gemeld door bijzondere klanten.
Het gemiddelde bedrag dat werd besteed aan het verhelpen van onderhoudsklachten, bedroeg het afgelopen jaar € 220 per opdracht.
    
• In 2012 werd een bedrag van € 728.910 voor mutatieonderhoud uitgegeven (inclusief de lopende verplichtingen op 31 december 2012). De gemiddelde mutatiekosten bedroegen in 2012 € 1.410 per verhuring.

• Aan kosten voor planmatig onderhoud (inclusief contracten en groenonderhoud) hebben we in 2012: € 3.965.277 uitgeven.

Overlast: Per eind 2012 waren van het totaal van 352 meldingen 233  klachten afgehandeld; dat is 66,2 procent. Meldingen varieerden van klachten over geluidoverlast (88), vervuiling (54), burenruzies (41), hennepteelt (tien), niet bewoning/doorverhuur (32) illegale inwoning/onderverhuur (36), drugsoverlast (15), tuin en groen (25) en diverse andere oorzaken (51). Binnen die laatste categorie vallen onder meer overlast met betrekking tot intimiderend en asociaal gedrag in de buurt, misbruik van parkeerplaatsen, bergingen enzovoort. In een aantal gevallen ging het om gecombineerde klachten.

Zorghuurders: In 2012 hebben we 211 huurders als zodanig in beeld. De inzet van onze medewerkers voor deze groep varieert van een aantal extra telefonische of persoonlijke contacten tot het inschakelen van het netwerk.

Leefbaarheid: De uitgaven in het kader van leefbaarheid bedroegen in 2012 € 598.771. Aan maatschappelijke bijdragen van de inplaatsers in Woensel-West hebben we € 226.038 uitgegeven. De totale uitgave leefbaarheid komt hiermee op € 824.809.

Aanvragen door bewoners en uitgaven Trudo aan leefbaarheidsfonds: zie onderstaande tabel

Rapportcijfer dienstverlening:

• nieuwe huurders: 7,9, 

• klachtenonderhoud: 8,0, 

• planmatig onderhoud woning voor uitvoering 6,5 en na uitvoering 7,5.