Facts & figures Emancipatie

De uitgaven in het kader van Emancipatie bedroegen in 2012 € 285.367.

Achter de voordeur: 24 gesprekken in de Kruidenbuurt, 27 in Woensel-West

Activiteiten samen met partners in de Kruidenbuurt: Voor- en naschoolse educatie, loopbaanproject, huiswerkklas, leren in de Kruidenbuurt,  T+Huis.

Nieuwe huurders Woensel-West: activiteiten bereiken 150 kinderen, 60 jongeren en 80 volwassenen. Een kleine greep: huiswerkbegeleiding, mentoring, sportactiviteiten, muziekmaatjes, woordenschat voor kleuters, taallessen, knutselclubs, beheer van het Spilcentrum, wijksportvereniging, streetdance etc.

Weekendschool: 60 leerlingen, 3 professionals, 90 gastdocenten en 40 vrijwilligers.

Robin Hood: 50 leerwerkplekken in Horeca: Cruydenhuisch , in de Voortuin,  Eetalage,, Caffee Allee, Reizende spijzen.