HOME > > Jaarverslag 2012 > Kernactiviteiten > Bijzondere Projecten

Facts & figures Bijzondere Projecten

Het industriele erfgoed op Strijp S: Anton, Gerard, Apparatenfabriek, Veemgebouw, Machinekamer en Ketelhuis. Van de 110.000 vierkante meter BVO die Trudo in totaal in deze gebouwen realiseert, betreft ruim 90.000 vierkante meter wonen. Dit is 82 procent van het totale te realiseren aantal vierkante meters.

In aanbouw in 2012: 276 lofts in Anton en Gerard. Allen verhuurd. Publiekstoegankelijke functies in de plint.

In ontwikkeling: Veemgebouw: foodcourt op begane grond, parkeren op negen verdiepingen daarboven, wonen plus een rooftop restaurant op het dak. Dit project wordt gefaseerd.

Reeds in exploitatie:
• Apparatenfabriek: bedrijfverzamelgebouw voor (tijdelijk) goedkope ateliers. Meer dan 100 huurders, waaronder: Seat2Meet met recent hun 500.000e bezoeker.Dit is een belangrijke publiekstrekker op Strijp S. Caffee Allee op de begane grond.

• Machinekamer: getransformeerd tot restaurant en retail: belangrijke kwartiermaker.

• Ketelhuis: verbouwd tot horeca / atelierruimte: belangrijke kwartiermaker.

Overig:
• In 2012 hebben 29 huurders van Bijzondere Projecten de huur opgezegd. Daarmee bedraagt de mutatiegraad 10,4 procent.

• In totaal heeft Bijzondere Projecten 72 eenheden verhuurd.

• De huurachterstand van zittende huurders bedroeg eind 2012 € 142.022. Dit is 3,2 procent van de totale jaarhuur.

• De vertrekkende huurders hadden een huurachterstand van € 159.595; 3,6 procent van de totale jaarhuur.

• Aan klachtenonderhoud heeft Bijzondere Projecten in het verslagjaar € 113.426 uitgegeven.

• Aan mutatieonderhoud is € 282.220 uitgegeven. In strikte zin moeten deze kosten als initiële investeringskosten gezien worden. Een groot deel van deze mutatiekosten zijn in 2010 en 2011 geboekt.

• Aan planmatig onderhoud is € 73.197 uitgegeven.