HOME > > Jaarverslag 2012 > Kernactiviteiten > Bijzondere Klanten

Facts & figures Bijzondere Klanten

Eind 2012 hadden we in totaal 384 eenheden in beheer voor 17 verschillende instellingen: Novadic Kentron, Leger des Heils, Stichting De Combinatie, NEOS, GGzE, Stichting MAJ, Stichting Sint Annaklooster, Vluchtelingen in de Knel, Archipel Lunetzorg, Het Venster, Stichting Barmhartige Samaritaan, Rework, Atlant Groep, Stichting Jozua / de Bron, Impegno, Korein Kinderopvang.

• In 2012 verhuurden we 25 nieuwe wooneenheden aan diverse organisaties in het kader van DOOR! Er werden zestien contracten succesvol omgeklapt naar individuele huurcontracten op naam van bewoners. In totaal had ons team Bijzondere Klanten daarmee aan het einde van het kalenderjaar 112 wooneenheden in beheer voor het project DOOR! Dit is inclusief de wooneenheden van mensen die de woning inmiddels op eigen naam hadden gekregen. Eind 2012 woonden 164 personen in deze wooneenheden.

• In 2012 zijn twaalf woningen aan statushouders verhuurd. d Voor de huisvesting van statushouders (huurcontract op naam) had Bijzondere Klanten aan het einde van het kalenderjaar 87 wooneenheden in beheer. Deze panden werden bewoond door 150 personen. Dit is inclusief de eenheden die we van 2007 tot en met 2009 hebben verhuurd in het kader van de generaal pardon regeling.

• Eind 2012 had het team Bijzondere Klanten 24 wooneenheden individueel op naam in beheer, die werden verhuurd aan in totaal 31 bewoners. Vier van deze panden zijn in 2012 verhuurd en negen zijn overgedragen vanuit de Trudo Woonwinkel.

• Uitstroom bij Bijzondere klanten: twintig bewoners in dertien eenheden zijn in 2012 uitgestroomd naar regulier beheer.

• In totaal had ons team Bijzondere Klanten aan het einTde van het kalenderjaar 622 wooneenheden in beheer, met een totaal van 727 bewoners.

• De huurachterstand van de zittende huurders bedroeg eind 2012 € 12.987. Dit is 0,5 procent van de totale jaarhuur.

• In totaal hebben bijzondere klanten voor € 49.062 aan klachtenonderhoud gemeld. De uitgaven voor mutatieonderhoud was met € 140.782 voor de projectpanden.

• Rapportcijfer dienstverlening: 8,3

• In totaal hebben vier medewerkers van Bijzondere Klanten in het afgelopen jaar circa 203 huisbezoeken in het kader van woonondersteuning afgelegd.

• Werk- en dagbesteding heeft extra aandacht in onze woonondersteuning. En soms kunnen we ook iemand aan een baan helpen bij één van onze leveranciers. In 2012 was dit voor circa 25 het klanten het geval.